Posts Tagged ‘UNEP’

“Landbouw belandt over 20, 30 jaar in een grote crisis.”

Interview met Achim Steiner (UNEP)

Stephen Leahy

JOHANNESBURG, 10 april 2008 (IPS) – “Als de moderne landbouw blijft focussen op maximale productie en minimale kosten, dan belandt ze over 20, 30 jaar in een grote crisis.” Dat zegt Achim Steiner, directeur van het VN-milieuprogramma UNEP, in een gesprek met IPS.

“De landbouw komt steeds dichter bij de grenzen van haar mogelijkheden”

Deze week sprak Achim Steiner in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg op de openingszitting van het International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD), een driejaarlijkse conferentie die een stand van zaken maakt van de landbouwwetenschap. Hij benadrukte er de noodzaak van nieuwe strategieën voor de landbouw.

IPS: Waarom is nu het moment gekomen voor de landbouw om nieuwe wegen in te slaan?

Achim Steiner: De landbouw komt steeds dichter bij de grenzen van haar mogelijkheden: grond en water zijn niet oneindig beschikbaar, de bodemvruchtbaarheid neemt af, de impact op het milieu wordt groter. De moderne industriële landbouw wijt die impact niet aan zichzelf, maar ondertussen ondermijnt de afname van ecosysteemdiensten wel de fundamenten van de landbouw. Als de moderne landbouw blijft focussen op maximale productie en minimale kosten, dan belandt ze over 20, 30 jaar in een grote crisis. Er is een collectieve onwetendheid over de interactie tussen landbouw en de natuurlijke systemen en dat moet veranderen.”

IPS: Hoe wil de IAASTD dat aanpakken?

AS: Landbouw behoort tot de meest complexe menselijke activiteiten; het beïnvloedt heel veel zaken. De oplossing voor de landbouw in de 21ste eeuw is niet te herleiden tot één simpel antwoord. De IAASTD kijkt niet alleen naar landbouwwetenschap en technologie maar ook naar de realiteit, naar de impact van landbouw op milieu en maatschappij.

via MILIEU: “Landbouw belandt over 20, 30 jaar in een grote crisis.”