Archive for oktober, 2008

“Landbouw belandt over 20, 30 jaar in een grote crisis.”

Interview met Achim Steiner (UNEP)

Stephen Leahy

JOHANNESBURG, 10 april 2008 (IPS) – “Als de moderne landbouw blijft focussen op maximale productie en minimale kosten, dan belandt ze over 20, 30 jaar in een grote crisis.” Dat zegt Achim Steiner, directeur van het VN-milieuprogramma UNEP, in een gesprek met IPS.

“De landbouw komt steeds dichter bij de grenzen van haar mogelijkheden”

Deze week sprak Achim Steiner in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg op de openingszitting van het International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD), een driejaarlijkse conferentie die een stand van zaken maakt van de landbouwwetenschap. Hij benadrukte er de noodzaak van nieuwe strategieën voor de landbouw.

IPS: Waarom is nu het moment gekomen voor de landbouw om nieuwe wegen in te slaan?

Achim Steiner: De landbouw komt steeds dichter bij de grenzen van haar mogelijkheden: grond en water zijn niet oneindig beschikbaar, de bodemvruchtbaarheid neemt af, de impact op het milieu wordt groter. De moderne industriële landbouw wijt die impact niet aan zichzelf, maar ondertussen ondermijnt de afname van ecosysteemdiensten wel de fundamenten van de landbouw. Als de moderne landbouw blijft focussen op maximale productie en minimale kosten, dan belandt ze over 20, 30 jaar in een grote crisis. Er is een collectieve onwetendheid over de interactie tussen landbouw en de natuurlijke systemen en dat moet veranderen.”

IPS: Hoe wil de IAASTD dat aanpakken?

AS: Landbouw behoort tot de meest complexe menselijke activiteiten; het beïnvloedt heel veel zaken. De oplossing voor de landbouw in de 21ste eeuw is niet te herleiden tot één simpel antwoord. De IAASTD kijkt niet alleen naar landbouwwetenschap en technologie maar ook naar de realiteit, naar de impact van landbouw op milieu en maatschappij.

via MILIEU: “Landbouw belandt over 20, 30 jaar in een grote crisis.”

ONTWIKKELING: Prima gsm-ontvangst, maar geen toilet

Stephen Leahy

UXBRIDGE, 21 oktober 2008 (IPS) – Sommige van de armste regio’s op aarde hebben intussen een prima gsm-netwerk maar nog steeds geen sanitair of zuiver drinkwater. Toch is dat de sleutel tot ontwikkeling, zo blijkt uit een analyse van de Universiteit van de Verenigde Naties (UNU).

De installatie van toiletten en toegang tot zuiver drinkwater doen meer in de strijd tegen de ergste armoede en voor een betere gezondheid dan welke andere maatregel ook, besluit de studie. “Watervervuiling, die vaak veroorzaakt wordt door een stuitend gebrek aan goede toiletten, draagt enorm bij tot sommige van de grootste problemen in de wereld, waaronder slechte gezondheid en chronische armoede”, verduidelijkt Zafar Adeel, directeur van het Internationaal Netwerk over Water, Milieu en Gezondheid aan de VN-Universiteit

Volgens de UNU dringt beter sanitair en een veiligere drinkwatervoorziening de armoede terug door de individuele productiviteit op te krikken, de kost van gezondheidszorg te drukken en nieuwe mogelijkheden te creëren voor lokale ondernemers. Volgens Adeel kan elke dollar die geïnvesteerd wordt in sanitair op die manier acht tot tien keer terugverdiend worden door uitgespaarde kosten en hogere productiviteit.

Hoe komt het dan dat netwerken van mobiele telefonie aan een razend tempo uitbreiden in ontwikkelingslanden maar rioleringswerken op zich laten wachten? “Deskundigen hebben de gevolgen van een slecht rioleringsstelsel niet voldoende duidelijk gemaakt aan de beleidsmakers”, zegt Adeel. Daarom zijn veel ontwikkelingslanden meer geïnteresseerd in het stimuleren van hun export of economische ontwikkeling en verliezen ze de verborgen kosten van een slechte riolering uit het oog. Maar ook donorlanden en hulporganisaties leggen nog teveel de nadruk op de levering van medicijnen of de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen in plaats van sanitaire voorzieningen.

Zo werkt de Gates Foundation aan een vaccin tegen cholera, al is de eenvoudigste en snelste manier om de ziekte te bestrijden de verbetering van de waterzuivering, zegt Adeel. “In de westerse landen is de ziekte verdwenen. Hier klopt dus iets niet.”

via ONTWIKKELING: Prima gsm-ontvangst, maar geen toilet

“Groene technologie wordt winnaar van kredietcrisis”

By Stephen Leahy

UXBRIDGE, 20 oktober 2008 (IPS) – De VS staan voor een nieuwe golf van investeringen in zonne- en windenergie, energiebesparende maatregelen en andere schone technologieën. In het reddingsplan voor de Amerikaanse financiële wereld is daarvoor minstens 18 miljard dollar opzijgezet, en de veelbelovende industrietakken zouden ook wel eens minder last kunnen ondervinden dan andere sectoren om schaarse investeringsmiddelen aan te trekken.

De voorbije jaren zijn er in de VS al miljarden dollars geïnvesteerd in groene technologieën. Zowat alle gespecialiseerde investeringsmakelaars en instellingen willen het komende jaar nieuwe investeringskansen bekend maken. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Social Investment Forum (SIF), een vereniging van ongeveer 500 investeringsmakelaars met oog voor het milieu en voor sociale problemen.

“Het financiële reddingsplan is een echte opsteker voor de groene economie”, zegt Jack Robinson, de voorzitter van de Winslow Management Company in Boston en een expert in groene investeringen. Om het Amerikaanse parlement te overhalen het licht op groen te zetten voor de massale reddingsactie voor de banken, werden er voor 150 miljard dollar belastingvoordelen aan verbonden die de Amerikaanse consument ten goede moeten komen. Van dat bedrag gaat minstens 18 miljard dollar naar belastingaftrek en langetermijnfinanciering voor investeringen in hernieuwbare energie. Samen met premies en voordelen die de deelstaten en plaatselijke besturen aanbieden, wil dat zeggen dat mensen en bedrijven in de VS op veel plaatsen bijvoorbeeld de helft van de kost van de installatie van zonnepanelen terugkrijgen, zegt Robinson.

via MILIEU: “Groene technologie wordt winnaar van kredietcrisis”