Archive for augustus, 2008

Menselijke beschaving redden vraagt nog veel grotere opofferingen

Stephen Leahy 

BROOKLIN, CANADA, 18 januari 2008 (IPS) – Vergeet de afspraken van Bali en alle andere recente plannen om de grote milieu- en ontwikkelingsuitdagingen aan te pakken. Er zijn veel drastischere maatregelen nodig om de wereld te redden, schrijft de Amerikaanse milieugoeroe Lester Brown in zijn nieuwe boek ‘Plan B 3.0: Mobilising to Save Civilisation”. (‘Mobiliseren om de beschaving te redden’). En die moeten er snel komen.

“Mislukte staten zijn misschien een voorbode van onze beschaving die ten onder gaat”

Tegen 2020 moeten we onze uitstoot aan broeikasgassen met 80 procent terugdringen, stelt Brown. Er is ook dringend veel meer nodig om de armoede en de bevolkingsgroei terug te dringen. Alles wat we in de toekomst doen, zal op een of andere manier moeten bijdragen aan die doestellingen, argumenteert Brown, de oprichter van de invloedrijke milieudenktank WorldWatch Institute en nu voorzitter van het Earth Policy Institute in Washington. Brown vergelijkt de inspanning die nodig is met de algemene mobilisatie van de bevolking in veel landen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Brown pleit voor een veel sterkere inspanning om de opwarming van de aarde tegen te gaan dan de wetenschappelijke wereld. Het laatste rapport dat het VN-klimaatpanel publiceerde, heeft het over een uitstootvermindering van 25 tot 40 procent. Maar die aanbeveling is gebaseerd op gegevens die al minstens twee jaar oud zijn, argumenteert Brown. Lees verder