MILIEU: CO2-experiment bij Galápagos verontrust milieubeschermers

img_0235Stephen Leahy

PUERTO AYORA, ECUADOR, 10 juli 2007 (IPS) – Eind deze maand stort het Californische bedrijf Planktos honderd ton ijzerpoeder in de Stille Oceaan ten westen van de Galápagoseilanden. Dat moet de groei van kleine algen bevorderen die koolstofdioxide uit de atmosfeer binden. Planktos test een veelbelovende manier uit om het broeikaseffect tegen te gaan, maar milieubeschermers steigeren omdat het experiment in de buurt van de waardevolle eilanden plaatsvindt.

Als de berekeningen van Planktos kloppen, gaat het fytoplankton – kleine algen die massaal in zee voorkomen – op een oppervlakte van 10.000 vierkante kilometer uitbundig groeien. IJzer is een element dat de algen daarvoor nodig hebben. Voor zijn groei haalt het fytoplankton ook veel koolstofdioxide uit de lucht, en daar is het Planktos om te doen. Koolstof dat opgeslagen wordt in planten, kan niet meer bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Het is het eerste experiment op commerciële schaal met de techniek. De komende twee jaar wil Planktos nog vijf gelijksoortige proeven uitvoeren. Het bedrijf maakt zich sterk dat het de snelste en efficiëntste manier is om de toename van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer af te remmen. Voor het bedrijf kan het een goudmijn worden. Planktos verdient met de operatie uitstootkredieten die verkocht kunnen worden aan bedrijven die meer CO2 produceren dan ze volgens nationale of internationale afspraken mogen. In Europa draait die handel met koolstofkredieten al. Planktos plant al bomen in Oost-Europa, een andere manier om uitstootkredieten te genereren.

via MILIEU: CO2-experiment bij Galápagos verontrust milieubeschermers .

MILIEU: Ecologische hel ligt in China, India en Rusland

linfen-coalminer

Stephen Leahy

BROOKLIN, CANADA, 13 september 2007 (IPS) – Vier van de tien meest vervuilde plaatsten ter wereld liggen in China en India. Ook in Rusland en in andere voormalige Sovjetstaten heeft de industrie grote gebieden zo goed als onleefbaar gemaakt, zeggen internationale milieudeskundigen in een rapport dat woensdag (12 september) is gepubliceerd.

Linfen en Tianjin in China en Sukinda en Vapi India zijn echte ‘killer communities’, plaatsen waar mensen sterven als vliegen als gevolg van de zware milieuvervuiling, schrijven de auteurs van de “World’s Worst Polluted Places 2007”. In de editie 2006 voerde Rusland de lijst aan met drie vermeldingen, maar intussen hebben de onderzoekers zowel in India als China nog een bijkomend gebieden gevonden waar honderdduizenden mensen de gevolgen dragen van zware verontreiniging.

Tianjin in de Chinese provincie Anhui levert bijna de helft van al het lood dat in China wordt geproduceerd. Een groot deel van dat zachte metaal komt uit illegale fabriekjes die met verouderde technieken werken. De bodem en de huizen bevatten er 10 tot 24 keer meer lood dan toegelaten in China. Dat zou kunnen leiden tot vertraagde geestelijke ontwikkeling en hersenbeschadiging bij 140.000 mensen.

via MILIEU: Ecologische hel ligt in China, India en Rusland.

ECONOMIE: Landbouw moet grote bocht maken

conversion-of-us-grasslandStephen Leahy

JOHANNESBURG, 7 april 2008 (IPS) – Regeringsmedewerkers uit een zestigtal landen bespreken deze week in Johannesburg nieuwe ideeën om de voedselbevoorrading van de wereldbevolking veilig te stellen. Wetenschappers zeggen dat duurzame en kleinschalige landbouw een antwoord kan bieden op de verarming van de plattelandsbevolking, de stijgende voedselprijzen en de achteruitgang van het milieu. Voor die problemen vindt het nu overheersende landbouwmodel geen antwoord.

De zesdaagse conferentie die vandaag (7 april) in Johannesburg begint, buigt zich over een uitgebreid onderzoek naar de manier waarop de huidige landbouwproductie binnen 25 à 50 jaar kan verdubbeld worden. Tegen 2050 telt onze planeet immers 3 miljard mensen meer dan vandaag, terwijl ook het voedselverbruik per inwoner toeneemt.

Meer dan 400 wetenschappers namen de voorbije drie jaar alle hedendaagse kennis over landbouw en landbouwkundige technologie door om antwoorden te vinden op die uitdaging. Het werk van de deelnemers aan het International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD) werd gestuurd door twee belangrijke voorwaarden: de productiestijging moet ook helpen de armoede in de ontwikkelingslanden in te dammen, en de expansie mag het milieu geen geweld aandoen.

via ECONOMIE: Landbouw moet grote bocht maken.

HAÏTI: Meer rampen kan Haïti niet aan

haiti-eroded-hillside-smlStephen Leahy

UXBRIDGE, 14 november 2008 (IPS) – Fay, Gustav, Hanna en Ike, deze vier orkanen zouden ieder land verwoesten. Laat staan Haïti, dat nauwelijks nog bos over heeft.

Vier zware orkanen raasden over Haïti in augustus en september, met bijna duizend doden en miljoenen daklozen tot gevolg. De internationale noodhulp komt goed op gang, dus mensen kunnen wel overleven, en op een paar gebieden na heeft bijna iedereen tijdelijk onderdak en toegang tot schoon drinkwater.

Het al veel langer door erosie geteisterde landschap lijkt echter de genadeklap te hebben gekregen. Gewassen, grond en bomen zijn in veel gebieden weggevaagd.

“Ik weet niet of het erger kan”, zegt Joel Boutroue, humanitair coördinator en hoofd van het VN Ontwikkelingsprogramma in de hoofdstad Port-au-Prince. “De situatie in Haïti moet wel de grootste milieucrisis van de planeet zijn.” Het zal nog jaren duren voordat het land ook maar de helft van het voedsel kan verbouwen dat nodig is om de 9.5 miljoen mensen te voeden.

via HAÏTI: Meer rampen kan Haïti niet aan.

MILIEU/AFRIKA: Afrikaanse reservaten lopen leeg

african-chameleonStephen Leahy

BROOKLIN, CANADA, 9 september 2007 (IPS) – De bestanden aan grote dieren in Afrikaanse reservaten verminderen angstwekkend snel. Binnenkort is de natuur in Afrika net zo schraal als in Europa, waarschuwen onderzoekers.

Buiten de beschermde gebieden lopen de aantallen antilopen, giraffes, buffels, katachtigen en de meeste andere grote diersoorten in Afrika al 15 jaar sterk terug. Stroperij, de handel in vlees van wilde dieren en de uitbreiding van akkers en nederzettingen zijn de oorzaken. Maar ook binnen de reservaten gaan de bestanden nu snel achteruit, schrijven Paul Scholte en Tim Caro in een artikel in het nieuwe nummer van ‘African Journal of Ecology’, een wetenschappelijk tijdschrift.

“Het was een schok”, zegt Scholte, een onderzoeker van het Instituut voor Milieuwetenschap van de universiteit van Leiden. “In de nationale parken en beschermde gebieden waarover we goede gegevens hebben, neemt het wildbestand dramatisch af. Het is veel erger dan we verwachtten.”

Scholte en Caro maakten het allereerste overzicht van het wildbestand in beschermde gebieden in heel Afrika. Volgens het World Parks Congress in 2003 telt Afrika meer dan 1.200 parken, reservaten en andere beschermde gebieden, met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 2 miljoen vierkante kilometer. Dat is negen procent van de totale oppervlakte van het continent.

via MILIEU/AFRIKA: Afrikaanse reservaten lopen leeg.

“Landbouw belandt over 20, 30 jaar in een grote crisis.”

Interview met Achim Steiner (UNEP)

Stephen Leahy

JOHANNESBURG, 10 april 2008 (IPS) – “Als de moderne landbouw blijft focussen op maximale productie en minimale kosten, dan belandt ze over 20, 30 jaar in een grote crisis.” Dat zegt Achim Steiner, directeur van het VN-milieuprogramma UNEP, in een gesprek met IPS.

“De landbouw komt steeds dichter bij de grenzen van haar mogelijkheden”

Deze week sprak Achim Steiner in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg op de openingszitting van het International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD), een driejaarlijkse conferentie die een stand van zaken maakt van de landbouwwetenschap. Hij benadrukte er de noodzaak van nieuwe strategieën voor de landbouw.

IPS: Waarom is nu het moment gekomen voor de landbouw om nieuwe wegen in te slaan?

Achim Steiner: De landbouw komt steeds dichter bij de grenzen van haar mogelijkheden: grond en water zijn niet oneindig beschikbaar, de bodemvruchtbaarheid neemt af, de impact op het milieu wordt groter. De moderne industriële landbouw wijt die impact niet aan zichzelf, maar ondertussen ondermijnt de afname van ecosysteemdiensten wel de fundamenten van de landbouw. Als de moderne landbouw blijft focussen op maximale productie en minimale kosten, dan belandt ze over 20, 30 jaar in een grote crisis. Er is een collectieve onwetendheid over de interactie tussen landbouw en de natuurlijke systemen en dat moet veranderen.”

IPS: Hoe wil de IAASTD dat aanpakken?

AS: Landbouw behoort tot de meest complexe menselijke activiteiten; het beïnvloedt heel veel zaken. De oplossing voor de landbouw in de 21ste eeuw is niet te herleiden tot één simpel antwoord. De IAASTD kijkt niet alleen naar landbouwwetenschap en technologie maar ook naar de realiteit, naar de impact van landbouw op milieu en maatschappij.

via MILIEU: “Landbouw belandt over 20, 30 jaar in een grote crisis.”

ONTWIKKELING: Prima gsm-ontvangst, maar geen toilet

Stephen Leahy

UXBRIDGE, 21 oktober 2008 (IPS) – Sommige van de armste regio’s op aarde hebben intussen een prima gsm-netwerk maar nog steeds geen sanitair of zuiver drinkwater. Toch is dat de sleutel tot ontwikkeling, zo blijkt uit een analyse van de Universiteit van de Verenigde Naties (UNU).

De installatie van toiletten en toegang tot zuiver drinkwater doen meer in de strijd tegen de ergste armoede en voor een betere gezondheid dan welke andere maatregel ook, besluit de studie. “Watervervuiling, die vaak veroorzaakt wordt door een stuitend gebrek aan goede toiletten, draagt enorm bij tot sommige van de grootste problemen in de wereld, waaronder slechte gezondheid en chronische armoede”, verduidelijkt Zafar Adeel, directeur van het Internationaal Netwerk over Water, Milieu en Gezondheid aan de VN-Universiteit

Volgens de UNU dringt beter sanitair en een veiligere drinkwatervoorziening de armoede terug door de individuele productiviteit op te krikken, de kost van gezondheidszorg te drukken en nieuwe mogelijkheden te creëren voor lokale ondernemers. Volgens Adeel kan elke dollar die geïnvesteerd wordt in sanitair op die manier acht tot tien keer terugverdiend worden door uitgespaarde kosten en hogere productiviteit.

Hoe komt het dan dat netwerken van mobiele telefonie aan een razend tempo uitbreiden in ontwikkelingslanden maar rioleringswerken op zich laten wachten? “Deskundigen hebben de gevolgen van een slecht rioleringsstelsel niet voldoende duidelijk gemaakt aan de beleidsmakers”, zegt Adeel. Daarom zijn veel ontwikkelingslanden meer geïnteresseerd in het stimuleren van hun export of economische ontwikkeling en verliezen ze de verborgen kosten van een slechte riolering uit het oog. Maar ook donorlanden en hulporganisaties leggen nog teveel de nadruk op de levering van medicijnen of de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen in plaats van sanitaire voorzieningen.

Zo werkt de Gates Foundation aan een vaccin tegen cholera, al is de eenvoudigste en snelste manier om de ziekte te bestrijden de verbetering van de waterzuivering, zegt Adeel. “In de westerse landen is de ziekte verdwenen. Hier klopt dus iets niet.”

via ONTWIKKELING: Prima gsm-ontvangst, maar geen toilet

“Groene technologie wordt winnaar van kredietcrisis”

By Stephen Leahy

UXBRIDGE, 20 oktober 2008 (IPS) – De VS staan voor een nieuwe golf van investeringen in zonne- en windenergie, energiebesparende maatregelen en andere schone technologieën. In het reddingsplan voor de Amerikaanse financiële wereld is daarvoor minstens 18 miljard dollar opzijgezet, en de veelbelovende industrietakken zouden ook wel eens minder last kunnen ondervinden dan andere sectoren om schaarse investeringsmiddelen aan te trekken.

De voorbije jaren zijn er in de VS al miljarden dollars geïnvesteerd in groene technologieën. Zowat alle gespecialiseerde investeringsmakelaars en instellingen willen het komende jaar nieuwe investeringskansen bekend maken. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Social Investment Forum (SIF), een vereniging van ongeveer 500 investeringsmakelaars met oog voor het milieu en voor sociale problemen.

“Het financiële reddingsplan is een echte opsteker voor de groene economie”, zegt Jack Robinson, de voorzitter van de Winslow Management Company in Boston en een expert in groene investeringen. Om het Amerikaanse parlement te overhalen het licht op groen te zetten voor de massale reddingsactie voor de banken, werden er voor 150 miljard dollar belastingvoordelen aan verbonden die de Amerikaanse consument ten goede moeten komen. Van dat bedrag gaat minstens 18 miljard dollar naar belastingaftrek en langetermijnfinanciering voor investeringen in hernieuwbare energie. Samen met premies en voordelen die de deelstaten en plaatselijke besturen aanbieden, wil dat zeggen dat mensen en bedrijven in de VS op veel plaatsen bijvoorbeeld de helft van de kost van de installatie van zonnepanelen terugkrijgen, zegt Robinson.

via MILIEU: “Groene technologie wordt winnaar van kredietcrisis”

Touroperators slaan munt uit klimaatverandering

Stephen Leahy

TORONTO, 20 januari 2008 (IPS) – Haast je, voor de laatste ijsberen, pinguïns of poolkappen voor altijd verdwenen zijn! Met dergelijke boodschappen probeert een groeiende toeristische sector munt te slaan uit de klimaatverandering.

De opwarming van de aarde zorgt voor grote veranderingen. Eilanden zullen opgeslokt worden door de zee, terwijl er nieuw land ontstaat waar ijs en gletsjers wegsmelten. Dieren en planten sterven steeds sneller uit. De reisbureaus maken daar soms letterlijk gebruik van om met slogans als “Bezoek het eilandparadijs van Tuvalu voor het binnenkort overspoeld word” en “Bezoek de polen nu er nog sneeuw en ijsberen zijn”.

Uit een studie van de Unesco blijkt dat overal ter wereld natuurlijke en historische plaatsen in gevaar zijn, van ruïnes in Thailand tot koraalriffen in Belize en eeuwenoude moskeeën in de Sahara.

Lees verder

ECONOMIE/MILIEU: “Met biobrandstoffen subsidiëren we de honger in de wereld”

Stephen Leahy

 

BROOKLIN, CANADA, 28 januari 2008 (IPS) – Belastingsgeld uitgeven aan subsidies die ervoor zorgen dat de voedselprijzen stijgen? Het lijkt een slecht idee, maar volgens milieuorganisaties is dat precies wat er gebeurt met de Amerikaanse subsidies voor de productie van biobrandstoffen. Ook in Europa wordt de agroindustriële “oplossing” voor het energieprobleem voorlopig niet in vraag gesteld.

De boomende Amerikaanse ethanolsector zet enorme hoeveelheden voedsel om in brandstof. In 2007 werd 81 miljoen ton graan, vooral maïs, omgezet in brandstof, dit jaar bedraagt die hoeveelheid 114 miljoen ton, ongeveer 28 procent van de totale Amerikaanse graanoogst.

De Amerikaanse regering zal in de periode van 2006 tot 2012 honderd miljard dollar (70 miljard euro) hebben geïnvesteerd in de productie van bioethanol en biodiesel. President Bush tekende op 19 december 2007 een wet die bepaalt dat de VS tegen 2022 1,6 miljard hectoliter biobrandstoffen per jaar moeten verbruiken, vijf keer meer dan nu het geval is. Lees verder